Logo

IX e-KHR DZIEŃ I

Date

Wednesday, April 21, 2021

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udziałem w konferencji (dalej: „Dane”) jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 35/5A (00-029) (dalej „Administrator”).
2.Dane będą przetwarzane w celu kontaktu w sprawach związanych z konferencją:
- przesłanie potwierdzenia udziału w konferencji;
- wpisanie na listę uczestników konferencji, na podstawie której wystawiane będą certyfikaty i zaświadczenia udziału w konferencji.
3.Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, jednak niezbędne do bycia uczestnikiem konferencji (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wpisania na listę uczestników konferencji).
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych [ZAPOZNAJ SIĘ]

Jeśli masz pytania odnośnie naszych zasad przetwarzania danych osobowych lub jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania informacji od SEG, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: rodo@seg.org.pl.
A.P.N. PROMISE S.A.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) A.P.N. Promise S.A. jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji zgłoszenia oraz udziału w wydarzeniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

Ernst & Young 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych są spółki EY Polska, dane kontaktowe znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z organizacją IX e-KHR (Kongresu Human Resources SEG).

Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.

W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności https://www.ey.com/pl_pl/privacy-statement.


NGL Legal
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Kliknij tu, aby zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych NGL Legal.